Dzień Kobiet -2017


8 marca -Najpiękniejsze Święto w roku- Dzień Kobiet. Wszystkie kobiety składają  serdeczne podziękowania na ręce władz gminnych,powiatowych oraz dyrektora GOK za organizację w/w uroczystośći.