Gminny Dzień Seniora-17.10.2015


Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy
i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.

W tym uroczystym dniu na ręce przewodniczących Klubów Seniora: "Druga Młodość" ze Strzyżowa, Łuszkowa i Horodła życzenia złożyli: Pan Krzysztof Bożek -Wójt  Gminy Horodło,Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski,Pan Leszek  Czerwonka – Wicestarosta Hrubieszowski,Pan Paweł Kłosiński – Przewodniczący Rady Gminy Horodło, Pan Grzegorz Jeżyna – Sekretarz Gminy Horodło.
Członkowie Klub Seniora z Horodła wystąpili w krótkimi scenkami kabaretowymi i piosenkami .Do tańca przygrywała Kapela "Horodlacy" i zespół "Ares".