Inne działania


KLUB SENIORA w HORODLE

 

Klub Seniora skupia 21 osób. Przewodniczącą klubu jest Pani Danuta Bednarczuk.Klub działalność prowadzi od 15 lat. Są inicjatorami wielu ciekawych spotkań i uroczystości okolicznościowych. Popularną formą jest wymiana doświadczeń z innymi klubami.

 

 

Skład Klub Seniora w Horodle

 

1.Bednarczuk Danuta -przewodnicząca

 

2.Fabian Halina

 

3.Fabian Wacław

 

4.Świstowska Czesława

 

5.Jeczeń Maria

 

6.Jeczeń Leszek

 

7.Kasprzak Alina

 

8.Kasprzak Jerzy

 

9.Kowalczuk Krystyna

 

10.Potaczało Janina

 

11.Szlonzak Helena

 

12.Smolej Wiesław

 

13.Augustynek Czesław

 

14.Stanisława Sitarczuk

 

16.Wołoszyn Józefa

 

17.Regina Iwan

 

18.Ewa Głuszak

 

19.Małecka Zuzanna

 

20. Sławoj Brzozowski

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich

 

1.Koło Gospodyń Wiejskich w Horodle - przewodnicząca Pani Regina Iwan tel. 84 6515403

 

2.Koło Gospodyń Wiejskich w Liskach- przewodnicząca Pani Józefa Wołoszyn tel. 694645154

 

3.Koło Gospodyń Wiejskich w Łuszkowie - przewodnicząca Pani Marzena Mikuła tel.723750097

 

4.Koło Gospodyń Wiejskich w Kopyłowie - przewodnicząca Pani Grażyna Steciuk tel.669701805

 

5.Koło Gospodyń Wiejskich w Bereżnicy – przewodnicząca Jadwiga Rudawska tel. 692458732

 

6.Koło Gospodyń Wiejskich w Poraju- przewodnicząca Alina Kasprzak tel. 84 6515438

 

7.Koło Gospodyń Wiejskich w Rogalinie - przewodnicząca Beata Janusz tel. 725951961

 

8.Koło Gospodyń Wiejskich w Matczu - przewodnicząca Katarzyna Brzezicka

 

9.Koło Gospodyń Wiejskich w Zosinie - przewodnicząca Agnieszka Sekulska

 

10.Koło Gospodyń Wiejskich w Hrebennem - przewodnicząca Halina Chmielewska tel. 782605141

 

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Kopyłowie - przewodnicząca Mirosława Kozłowska tel.846515385

 

12.Koło Gospodyń Wiejskich w Jankach - przewodnicząca Wanda Semenowicz tel.666521300

 

13. Koło Gospodyń Wiejskich w Cegielni - przewodnicząca Ewelina Litwiniuk tel. 503318202