Aktualności


30.09.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie na HRUBIESZOWSKI PRODUKT KULINARNY * 2020

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest:

Starosta powiatu hrubieszowskiego
Wójt Gminy Horodło
Gminny ośrodek Kultury w Horodle

2. Celem konkursu jest:
-poszukiwanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla regionu hrubieszowskiego, które mogą stać się jego wizytówką;
-poznawanie, gromadzenie i popularyzacja wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych jak również przez lokalne organizacje;
-upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania specyficznych walorów ziemi hrubieszowskiej i jej kulinarnego dziedzictwa w lokalnej ofercie agroturystycznej.

3. Uczestnikami konkursu mogą być:
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu hrubieszowskiego

4. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
-Ciasta, chleby i inne wypieki;
-Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
-Inne produkty regionalne (pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mieszane).
5. Warunki uczestnictwa :

-zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w GOK w Horodle, ul. Hrubieszowska 1, 22- 523 Horodło, tel. 084 651 51 01, e- mail: domhor@interia.pl, do dnia 23.10.2020 r.
-przystępujący do konkursu na „Hrubieszowski Produkt Kulinarny - 2020 zgłaszają po jednym produkcie w każdej z wymienionych kategorii.
U W A G A !
Wszystkich uczestników konkursu o terminie oceny produktów, wręczeniu nagród powiadominy telefonicznie oraz drogą mailową.

6. Produkty zgłoszone do konkursu ocenii komisja konkursowa powołana przez organizatora w miejscach wskazanych przez uczestników konkursu.

7. Każda potrawa zostanie oceniona według następujących kryteriów :
smak potrawy /1-10 punktów/;
regionalność i tradycyjna receptura wytwarzania potrawy
/ 1 -5 punktów /;
oryginalność potrawy /1- 5 punktów /;
sposób podania i prezentacji potrawy (wygląd stoiska, nakrycie stołu, opis potrawy i sposób serwowania, itp.) /1 – 5 punktów /.
Maksymalnie uczestnik/wystawca/ może otrzymać 25 pkt.
8. Nagrody w poszczególnych kategoriach:
I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda rzeczowa
III miejsce - nagroda rzeczowa
Ponadto przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe i upominki.
9. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację wizerunku i personaliów laureatów .

W zgłoszeniu prosimy podać :Kategorię,nazwę produktu oraz podmiot wystawiający.

 

 

 

28.09.2020

Nauka gry na gitarze

19.06.2020

Zapraszamy sołectwa gminy Horodło do udziału w konkursie na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"

 REGULAMIN KONKURSU

18.05.2020

Kolejna część archiwum GOK. Rok 2007.

24.04.2020

Obiecana kolejna część archiwum GOK. Zapraszamy! :)

24.04.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie na pocztówkę promującą Gminę Horodło

23.04.2020

Serdecznie zapraszamy do dalszego oglądania wspólnie spędzonych lat. Tak jak obiecywaliśmy sukcesywnie będziemy uzupełniać nasze wspólne archiwum.

22.04.2020

Drodzy mieszkańcy Gminy Horodło i nie tylko, aby choć troszkę umilić ten trudny czas przesyłamy Wszystkim odwiedzającym nasze portale społecznościowe wspomnienia z 30-letniej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle na podstawie kronik GOK. Rodzinnie powspominajmy wspólnie spędzony czas. Lektura dla widniejących na zdjęciach, ich dzieci, wnuków i prawnuków...

12.03.2020