26 Finał WOŚP


Sztab przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle podczas 26 Finału WOŚP zebrał łącznie kwotę 5583,62zł . Na terenie gminy Horodło kwestowało 20 wolontariuszy . Dochód z licytacji to suma 1939,29zł .
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom za całodzienną pracę,darczyńcom za hojne datki oraz wszystkim artystom i instruktorom,którzy grali dla naszego Sztabu, a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” .