600 - lecie Unii Horodelskiej- 29.09.2013


 

W ostatnią niedzielę września 2013 roku, w Horodle nad Bugiem, odbyły się uroczystości upamiętniające sześćsetną rocznicę zawarcia przez Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie Unii Horodelskiej, najważniejszej spośród piętnastowiecznych unii pomiędzy obu monarchiami.

 

W przygotowania do obchodów rocznicowych zaangażowane były miejscowe władze samorządowe oraz Muzeum Zamojskie. Efektem tych przygotowań była budowa parkingu pod Urzędem Gminy w Horodle, na którym odbyły się niedzielne uroczystości, oraz odsłonięty został obelisk na 600-lecie. Muzeum Zamojskie zaprezentowało plansze promujące wystawę „Od Horodła do Horodła”, którą można oglądać do końca listopada w Zamościu.

 

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia przez biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego nowej dzwonnicy pod kościołem parafialnym, a po odprawieniu mszy świętej orszak złożony z gości honorowych, pocztów, młodzieży szkolnej z 47 herbami z aktu unii horodelskiej, oraz aktorów w strojach z epoki udał się na plac parkingowy przez Urzędem Gminy, gdzie Wójt Gminy pan Krzysztof Bożek dokonał w obecności Posła do Parlamentu Europejskiego pana Arkadiusza Bratkowskiego i Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy odsłonięcia obelisku poświęconego tegorocznej rocznicy Unii. Po powitaniu gości wójt wygłosił przemówienie, w którym zarysował rolę Horodła w dziejach unii polsko – litewskiej, po czym oddał głos prof. Franciszkowi Ziejce z Krakowa oraz prof. Robertowi Frostowi ze Szkocji.

 

Część artystyczną rozpoczęła młodzież z Zespołu Szkół w Horodle. Bezdyskusyjną gwiazdą popołudnia był zespół Lechici z Hrubieszowa z repertuarem nagrodzonym przez publiczność gorącymi oklaskami. Ogromne zainteresowanie wywołał spektakl pt. „Zjazd wielki horodelski” w reżyserii pana Kazimierza Dejera, w którym wystąpili miejscowi aktorzy w staropolskich strojach. Niewątpliwie ogromną atrakcją była obecność Bractw Rycerskich z Zamościa i Lublina, których pokaz walk turniejowych wzbudził podziw i uznanie zarówno wśród młodych, jak i starszych, a pożegnanie zgotowane publiczności przez rycerstwo na stałe zapisze się w ustnej tradycji Horodła.

 

Dzień zakończył się koncertami zespołów serwujących muzykę rozrywkową, czyli Kapeli Horodlacy, zespołu Max-Dance z Werbkowic i gwiazdy wieczoru Akcent.

 

Część artystyczną i rozrywkową prowadziła dzielnie pani redaktor Anna Dąbrowska TVP Lublin.