99 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę


W 99 Rocznicę Odzyskania Niepoległości przez Polskę członkowie Klubu Seniora oraz Zespołu Śpiewaczego "Nadbużanie" z Horodła pod kierunkiem pana Kazimierza Dejera oraz pana Zbigniewa Sidorowicza wystąpili z  montażem słowno -muzycznym. Bogatą wystawę tematyczną zorganizował pan Marian Głowacz z Poraja- lokalny pasjonat historii.