Dożynki Gminne - Bereżnica 2014


W dniu 24 sierpnia br odbyły się Dożynki Gminne zaplanowane w ramach projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 „Poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym oraz kreowanie sieci współpracy polsko – ukraińskiej na płaszczyźnie kultury poprzez remont i przebudowę szkoły na świetlicę w miejscowości Hrebenne w gminie Horodło oraz przebudowę klubu na centrum kultury we wsi Mychlyn”.
Obok występów oraz pokazów, w ramach wydarzenia zaprezentowany został dorobek Gminy Horodło: jego tradycja, zakorzeniona ludowość jak również prezentowane produkty kulinarne. Uroczystości towarzyszyły występy zespołów ludowych, przegląd obrzędów żniwnych, prezentacja stoisk kuchni regionalnej.
Dożynki stanowiły wspaniałą okazję do zaprezentowania przed gośćmi z Ukrainy działalności Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych oraz tradycji i dorobku kulturalnego Gminy Horodło.

Starostami tegorocznych dożynek byli: pani Barbara Bobczuk zam. w Matcze i pan Marian Rządkowski zam. w Bereżnicy. Mszę Świętą w oprawie orkiestry dętej z Uchań celebrował ks.rezydent Aleksander Miszczak. W konkursie na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" w kategorii wieńców tradycyjnych I nagrodę otrzymało sołectwo Poraj,II nagrodę sołectwo Bereżnica i III nagrodę sołetwo Liski,natomiast w kategorii wieńców współczesnych I nagoda przypadła sołectwu Matcze,II nagroda dla sołectwa Kopyłów i III nagroda dla sołectwa Łuszków.

Nagrody finansowe ufundował Wójt Gminy Horodło pan Krzysztof Bożek.

W  części artystycznej wystąpili : Zespół Śpiewaczy Kresowianie" z Hrebennego,wokaliści GOK Horodło,Zespół Śpiewaczy "Nadbużanie" z Horodła, kapela "Horodlacy" oraz gościnie zespół "Interia X" z Dubienki. Gwiazdą wieczoru był zespół " Solaris"  z Zamościa.Dożynki zakończono zabawą taneczną z zespołem Yax z Chełma.