Dożynki Gminno- Parafialne w Horodle


W dniu 26 sierpnia 2018 roku odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Horodle.Barwny korowód wyruszył z parkingu Urzędu Gminy w którym uczestniczyli : Starostowie dożynek - p. Krystyna Żywiec z Kopyłowa oraz p. Krzysztof Boryło z Horodła,gospodarze dożynek na czele z Wójtem Gminy Horodło p.Krzysztofem Bożek,przewodniczącym Rady Gminy p. Pawłem Kłosińskim wraz z radnymi ,zaproszeni goście oraz sołectwa gminy z okazałymi wieńcami dożynkowymi.Podczas Mszy Św.celebrowanej przez ks.Daniela Pachlę - proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w Horodle na ręce gospodarzy dożynek -starostowie dożynek przekazali złocisty bochen chleba z tegorocznych zbiorów.Wójt Gminy Horodło słowami pełnego szacunku dla rolników podziękował za ich codzienny trud oraz zebrane plony.

Do konkursu na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy zgłoszono 9 wieńców.
Komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe przyznała:

I nagrodę - Sołectwu Horodło
II nagrodę – Sołectwu Kopyłów
III nagrodę – Sołectwu Janki

oraz wyróżniła sołectwa : Bereżnica,Rogalin,Zosin,Matcze,Strzyżów,Liski

W programie artystycznym wystąpiły zespoły działające przy GOK Horodło,Zespół "Niepokorni" z Trzeszczan,"To i Owo na Ludowo" z Gródka oraz gwiazda wieczoru zespół "Zanoza"
W godzinach wieczornych wszystkich zgromadzonych bawił zespół „Accord”

Imprezie towarzyszyły: wystawa płodów rolnych  zorganizowana przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie,darmowa grochówka, urządzenia rekreacyjne dla dzieci,gastronomia.