Dożynki Gminno-Parafialne - Kopyłów 2019


25 sierpnia 2019 roku w Kopyłowie gm. Horodło odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Funkcje Starostów tegorocznych dożynek zaszczytnie pełnili: Pani Justyna Seredyńska z Janek oraz Pan Mateusz Senkowski z Kopyłowa . Po barwnym korowodzie dożynkowym w którym przeszli Starostowie Dożynek, Wójt Gminy Horodło,Sekretarz Gminy Horodło zaproszeni goście, oraz delegacje wieńcowe z Kopyłowa, Bereżnicy, Horodła,Hrebennego,Janek,Lisek,Strzyżowa,Zosina odbyła się Msza Święta w intencji rolników celebrowana przez ks. Daniel Pachlę – proboszcza parafii Św. Jacka w Horodle oraz Ks. Adama Patyjewicza , moment przekazania chleba przez starostów dożynek na ręce gospodarzy dożynek Wójta Gminy Horodło - Pana Krzysztofa Bożka , ks. proboszcza oraz dzielenie się chlebem .
Po zakończonej Mszy Św. Gospodarz Dożynek- Wójt Gminy Horodło wystąpił z okolicznościowym wystąpieniem dziękując rolnikom za ich całoroczny trud ,zebrane plony oraz powitał zebranych gości.
Tradycyjnie wzorem ubiegłych lat został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 8 wieńców
Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie wg regulaminu przyznała:
I nagrodę – sołectwu Hrebenne.
II nagrodę – sołectwu Kopyłów
III nagrodę – sołectwo Zosin
oraz wyróżniła wieńce sołectw : Bereżnica, Liski, Horodło,Janki,Strzyżów
Po raz pierwszy zorganizowano konkursy na Najlepszy wypiek chleba tradycyjnego oraz Najpiękniejszy bukiet kwiatów z bibuły „Kwiaty polne”
Nominacje do udziału w konkursach podczas dożynek powiatowo-gminnych w Werbkowicach otrzymało : KGW Horodło za Najlepszy wypiek chleba tradycyjnego oraz Sołectwo Strzyżów za Najpiękniejszy bukiet kwiatów z bibuły.
W programie artystycznym wystąpili : ”,Zespoły Śpiewacze: „ Sami Swoi z Kopyłowa”, „Druga Młodość” ze Strzyżowa, „KGW Jagiellonki z Horodło”,Sołtys i jego Ferajna z Bereżnicy ”, Kapela „Horodlacy” ,grupy tańca ludowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle, Lena i Natalia Maciejewskie, scenki kabaretowe Klubu Seniora z Horodła ,Regina Iwan, zespół wokalno - instrumentalny „Cykady” z Wólki Okopskiej , zespoł muzyczny „Ares” z Horodła, gwiazda wieczoru: zespół muzyczny „ Baflo” z Werbkowic.
Do późnych godzin wieczornych wszystkich zebranych bawił zespół Mayer Hause z Hrubieszowa.
Imprezie towarzyszyły: wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego zorganizowana przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie,darmowa grochówka, urządzenia rekreacyjne dla dzieci,gastronomia, stoiska KGW z Lisek,Horodła,Hrebennego i Janek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
- Wójtowi Gminy Horodło - panu Krzysztofowi Bożek za ufundowanie nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe.
- Zespołowi Doradców Rolniczych w Hrubieszowie za przygotowanie wystawy płodów rolnych
- Kołom Gospodyń Wiejskich z Lisek Horodła Janek i Hrebennego za przygotowanie regionalnych stoisk kulinarnych.
- Pani Jadwidze i Adamowi Rudawskim za przygotowanie przepysznej grochówki z kuchni polowej
- delegacjom wieńcowym za ciężką,żmudną pracę włożoną w wykonanie okazałych wieńców dożynkowych
-Radnemu Rady Gminy Horodło Arturowi Gołębiowi, KGW Kopyłów, Sołectwu Kopyłów za ogrom pracy włożoną w organizację imprezy
- komisji konkursowej za obiektywną ocenę wieńców,chleba i bukietów
- Panu Marianowi Baraniukowi za upiększenie sceny krzewami ozdobnymi z własnej szkółki
- Pani Elżbiecie Denys -Dyrektorowi SP Strzyżów oraz Dyrektorowi GOK Panu Pawłowi Augustynkowi za konferansjerkę
oraz wszystkim osobom ,którzy swoją pracą oraz cennym czasem czynnie włączyli się w organizację Święta Plonów .