DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE - STRZYŻÓW 28.08.2016


28 sierpnia 2016 roku w Strzyżowie gm. Horodło odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Funkcje Starostów tegorocznych dożynek zaszczytnie pełnili: Pani Marta Usowska z Łuszkowa oraz Pan Andrzej Kata z Rogalina . Po barwnym korowodzie dożynkowym nastąpił moment przekazania chleba przez starostów dożynek na ręce gospodarzy dożynek Wójta Gminy Horodło -Pana Krzysztofa Bożka oraz ks. Bogdana Bejgiera – Dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ jednocześnie proboszcza parafii Strzyżów oraz Msza Świętą dziękczynna za tegoroczne plony         i trud pracy rolnika.

 

Tradycyjnie wzorem ubiegłych lat został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i wieniec współczesny
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 11wieńców w tym:

8 współczesnych i 3 tradycyjne
W kategorii wieniec tradycyjny czołowe miejsca zdobyły :
I nagroda - sołectwo Bereżnica
II nagroda – sołectwo Janki
III nagroda – sołectwo Łuszków
w kategorii wieniec współczesny:
I nagroda – sołectwo Cegielnia
II nagroda – sołectwo Rogalin
III nagroda – sołectwo Strzyżów
oraz wyróżniono : sołectwa Kopyłów, Liski,Hrebenne,Matcze,Zosin.
Wręczono również nagrody I edycji konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy w naszej gminie w kategorii: ogródek tradycyjny oraz współczesny.
W kategorii ogródek tradycyjny zwyciężyły Panie:
1. Zofia Dudek z Hrebennego
2. Henryka Wójtowicz z Matcza
3. Wiesława Czajka z Kopyłowa
oraz wyróżniono Janinę Dudka z Poraja
natomiast w kategorii ogródków współczesnych :
1. Elżbieta Stawowy z Rogalina
2. Zofia Grabowska z Matcza
3.Ewelina Piszka z Kopyłowa
oraz wyróżniono : Krystynę Szpyrka z Poraja i Janinę Wężyk z Hrebennego.

 

W programie artystycznym wystąpili : Grupa Klubu Seniora z Horodła ”,Zespoły Śpiewacze: „Druga Młodość „ ze Strzyżowa ,„Kresowianie z Hrebennego”,Sami Swoi” i „Kopyłowianie         

z Kopyłowa, Kapela „Horodlacy , grupy tańca ludowego z Horodła i Strzyżowa ,instrumentaliści, soliści i zespoły wokalne z Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle.
W godzinach popołudniowych oraz wieczornych wszystkich zgromadzonych bawiły zespoły disco polowe : „MeGustar”, „NIPPER”, „TEX ” oraz zespół muzyczny „Accord”
Imprezie towarzyszyły: wystawa płodów rolnych i sprzętu rolniczego zorganizowana przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie,darmowa zupa gulaszowa, urządzenia rekreacyjne dla dzieci,gastronomia.,stoiska KGW z Bereżnicy i Lisek.
Konferansjerkę prowadził Pan Paweł Augustynek-Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Horodle

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania-

-Wójtowi Gminy Horodło - panu Krzysztofowi Bożek za ufundowanie nagród rzeczowych pierwszej edycji konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy w kategorii: ogródek tradycyjny i ogródek współczesny oraz nagród finansowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny
- Pani Irenie Blim i Pani Irenie Kowszczyk i oraz Panu Markowi Blim za wykonanie przepięknej scenografii scenicznej oraz własnoręcznie przygotowane kotyliony
- Zespołowi Doradców Rolniczych w Hrubieszowie w osobach Kierownika ZDR Pana Franciszka Jakubczuka oraz Pani Elżbiety Nej - Jeger – starszego specjalisty ds ekonomiki za przygotowanie wystawy płodów rolnych
- Kołom Gospodyń Wiejskich z Lisek i Bereżnicy za przygotowanie regionalnych stoisk kulinarnych.
- Panu Markowi Kasprzakowi ze Strzyżowa za przygotowanie zupy gulaszowej w kuchni polowej
- delegacjom wieńcowym za ciężką,żmudną pracę włożoną w wykonanie okazałych,
różnorodnych wieńców dożynkowych
sponsorom :
- Państwu Elżbiecie i Mirosławowi Kłos - tradycyjny wyrób wędlin w Strzyżowie
- Panu Pawłowi Maciejewskiemu z Zosina
- Panu Szymonowi Bożek - Usługi Transportowe i Handlowe "Bożekskład" - Teptiuków
- Państwu Joannie i Piotrowi Myszka z Rogalina
- Firmie „Agromasz” z Hrubieszowa
- Panu Andrzejowi Kalbarczyk –Dachy Kalbarczyk Firma Usługowo Handlowa Hrubieszów
- strażakom z OSP Strzyżów
- kierownikowi GZK z Horodła Panu Andrzejowi Paszek oraz pracownikom za wkład pracy
- Pani Stanisławie Czujka – dyrektor GBP w Horodle oraz pracownikom

- komisjom: I edycji konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy w kategorii: ogródek tradycyjny i ogródek współczesny oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny.
- Panu Edwardowi Wargackiemu z Zosina za osobisty przewóz bryczką starostów dożynek
- wszystkim osobom ,którzy swoją pracą oraz cennym czasem czynnie włączyli się w organizację Święta Plonów w Strzyżowie.