Dożynki Powiatowo-Gminne


Dożynki to podsumowanie wysiłku rolników, podziękowanie za trudy pracy na roli, za ogromny wysiłek i poświęcenie, a jednocześnie radosne spotkanie rolników i wszystkich mieszkańców.3 września 2017 roku w Horodle odbyło się Powiatowo -Gminne Święto Plonów. Rolę Starostów Dożynek zaszczytnie pełnili: Pani Anna Myśliwiec z Husynnego oraz Pan Tomasz Bogucki z Rogalina.W barwnym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę dętą Cementowni Chełm uczestniczyli: poczty sztandarowe,starostowie dożynek,władze gminne i powiatowe , zaproszeni goście oraz delegacje wieńcowe z terenu gminy Horodło i powiatu hrubieszowskiego. Gospodarze uroczystości: Pan Krzysztof Bożek- Wójt Gminy Horodło oraz Pan Józef Kuropatwa -Starosta Hrubieszowski powitali w wszystkich przybyłych oraz złożyli życzenia rolnikom i wyrazy uznania za ich codzienny trud.W następnej kolejności ks. Henryk Misa - proboszcz parafii  rzymsko -katolickiej w Horodle odprawił  Mszę Świętą w intencji rolników ,poświęcił bochen chleba - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich,który  jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia.

Wzorem ubiegłych lat został rozstrzygnięty gminny  konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w  kategorii: wieniec tradycyjny , do którego zgłoszono  11 wieńców.

Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie przyznała:

I nagrodę - sołectwu Janki
II nagrodę – sołectwu Rogalin
III nagrodę – sołectwu Poraj

 

W części artystycznej  wystąpili:. „To i Owo na Ludowo” z Gródka ,”Ostrowiacy” z Ostrówka”, „Stokrotki” z Nieledwi, grupa teatralno-kabaretowa Klubu Seniora  , dziecięce zespoły tańca ludowego, soliści ,Kapela Horodlacy ,zespół muzyczny Ares działające przy GOK Horodło, zespół „Interia X” z  Dubienki,Kapela „Moch Band” z Mircza.  Gwiazdą wieczoru był zespół" Solaris" z Zamościa. Do tańca przygrywał  zespół „Accord”.

 

Organizatorzy  składają serdeczne podziękowania: Wójtowi Gminy Horodło za ufundowanie nagród finansowych w konkursie wieńcowym oraz zespół Solaris,p. Elżbiecie Denys -Dyrektor SP w Strzyżowie za konferansjerkę,  Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Hrubieszowie za wystawę płodów rolnych ,Kołom Gospodyń Wiejskich za przygotowanie stoisk kulinarnych ,Kołom Łowieckim: Ponowa z Hrubieszowa i "Szarak " ze Strzyżowa za serwowanie dań z dziczyzny,firmom ARiMR , KRUS ,TeamAgro Kuczyńska w Hrubieszowie,Małopolskiej Hodowli Roślin o/Zamość oraz wszystkim osobom ,którzy swoją pracą oraz cennym czasem czynnie włączyli się w organizację Święta Plonów.