Dzień Rogalina -14.06.2015


Dzień Rogalina rozpoczęto Mszą Świętą w intencji mieszkańców Rogalina - celebrowaną przez ks.Romana Karpowicza -proboszcza parafii rzymsko-katolickiej w  Strzyżowie. Następnie p. Iwona Stępień - sołtys  Rogalina powitała przybyłych gości w osobach p.Krzysztofa Bożka -Wójta Gminy Horodło,p.Stanisława Misztala -Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, p.Pawła Kłosińskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Horodło,p.Pawła Augustynka -Radnego Powiatu Hrubieszowskiego,Radnych Gminy Horodło oraz  wszystkich przybyłych w ten upalny dzień

Zebraną publiczność bawiła " Wesoła Ferajna " z Husynnego,solistki :Aleksandra Nowosad z Turkowic i Agnieszka Szostak z Rogalina,kapela Horodlacy,zespół muzyczny "Ares" .oraz zespół muzyczny " Ventus "  z Hrubieszowa. Dzieci,młodzież oraz dorośli chętnie uczestniczyli w licznych konkursach i zabawach. Organizatorzy przygotowali także grochówkę oraz domowe wypieki.