GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCJ I MŁODZIEŻOWEJ-2019


PROTOKÓŁ
Z GMINNEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

ODBYTEGO W DNIU 18. 03. 2019 r.

 

Komisja w składzie :

1. Janina Szaniawska
2. Roman Paszek

po przesłuchaniu 9 solistów w kategoriach 6 -10 la t, 11-13 lat przyznała 

 

Nagrody Laureatów :

 

1. Julii Jerzynie - ZS w Horodle
2. Lenie Maciejewskiej –  SP Strzyżów
3. Klaudii  Ciężka -  Zespół Szkół  w Horodle

 

oraz wyróżniła :

 

1. Wiktora Najucha  z ZS w Horodle