Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- Horodło 28.03.2017


PROTOKÓŁ
Z GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI
ODBYTEGO W DNIU 28. 08. 2017 r.

 

Komisja w składzie :

1. Arkadiusz Pydyś - - przewodniczący
2. Małgorzata Winnik - członek
3. Janusz Tokarz - członek


po przesłuchaniu 13 solistów w kategoriach 6 -10 la t, 11-13 lat , 14-16 lat przyznała

 

Nagrody Laureatów :

1. Lenie Maciejewskiej – z SP Strzyżów
2. Małgorzacie Mochnaczewskiej - z SP Horodło.
3. Magdalenie Magierka - z Gimnazjum Publicznego w Horodle

 

oraz wyróżniła :

 

1. Norberta Jonaka – z GOK Horodło
2. Annę Jaroszyńską - z SP Strzyżów
3. Lidię Imbir- z SP Strzyżów
4. Klaudię Ciężką z SP Horodło
5.Agnieszka Szostak – z Gimnazjum Publicznego w Strzyżowie.