Piknik w Kopyłowie - 04.06.2015


4 czerwca 2015 r. Rada Sołecka z Kopyłowa wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horodle zorganizowali Piknik w Kopyłowie. Otwarcia imprezy dokonał sołtys Kopyłowa p. Grzegorz Żywiec oraz przywitał przybyłych gości w osobach p. Krzysztofa Bożka - Wójta Gminy Horodło, p. Stanisława Misztala -Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, p.Pawła Kłosińskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Horodło, Radnych Rady Gminy Horodło, p. Józefa Krzywińskiego - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle oraz wszystkich przybyłych na piknik .
Program artystyczny zabezpieczyły zespoły i soliści działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle .Gościnie wystąpił zespół „Czerwona Jarzębina z Moroczyna. Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy dla dzieci,młodzieży i dorosłych. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się z zespołem „Accord” do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji w/w imprezy.