Wycieczka dla dzieci Kazimierz Dolny - Lublin


8 października br.mali artyści czynnie uczestniczące na zajęcia tańca ludowego oraz śpiewające w zespołach  wokalnych z GOK w Horodle oraz GBP w Strzyżowie uczestniczyły w jednodniowej wycieczce . Dzieci zwiedziły kazimierski rynek,odbyły godzinny rejs statkiem po Wiśle,posiliły się w McDonald's ,a następnie przez 2 godziny hasały w Centrum Rozrywki i Rekreacji Magic Park w Lublinie.