Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka 2017


W dniu 01.06.2017 odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci do 14 roku życia na rzece Bug. Zawody zostały zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Horodle oraz Koło PZW w Horodle.

W zawodach udział wzięło 9 zawodników.

Wyniki:
1 miejsce Maciej Patyjewicz
2 miejsce Dawid Michalczuk
3 miejsce Przemysław Smolej

Wszytkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Koło PZW w Horodle oraz Gminny Ośrodek Kultury w Horodle. Zawody zakończyły się wsólnym grillowaniem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz sędziom za sprawne przeprowadzenie zawodów.