Aktualności


19.11.2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA ' NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ W STYLU EKO"

 

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Horodle

3. Regulamin konkursu dostępne jest na stronie internetowej: www.domhor.com

II. Cele konkursu

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. Uczestnicy/ Kategorie wiekowe

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży i dorosłych.

2. Prace oceniane będą w/w kategoriach. Każdy uczestnik może złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę.
3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na potrzeby konkursu.

IV. Prace konkursowe:

Tematem konkursu jest: OZDOBA CHOINKOWA W STYLU EKO

Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne muszą być wykonane z surowców wtórnych (np.: opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.) oraz materiałów naturalnych (np.: drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców, wyroby cukiernicze itp.).

Wymogi techniczne wykonania prac:

- każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie nie mogą brać udziału prace na podstawce)

- waga ozdób powinna umożliwić ich swobodne powieszenie na choince, bez nadmiernego obciążania gałęzi.

-Każda praca powinna mieć przytwierdzoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem uczestnika wiekiem, klasą, szkołą.

- Prace niezgodne z regulaminem, nadesłanie po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

V. Termin i warunki dostarczenia prac

Prace należy dostarczyć na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
ul Hrubieszowska 1
22-523 Horodło
Prace należy składać poprzez opiekunów szkolnych, przedszkolnych,rodziców

lub osobiście w GOK do 10 grudnia 2018 r.

Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac prawa autorskie.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje komisji będą ostateczne.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
- pomysłowość
- estetyka wykonania
- wkład pracy
- samodzielność wykonania

Komisja wyłoni laureatów w następujących kategoriach:

- przedszkole,

- szkoła podstawowa,
młodzież do 18 roku życia
dorośli.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 16 grudnia 2018 r.

o godz. 14.00 w GOK

Podczas podsumowania uczestnicy konkursu zawieszą swoje prace na choince
w GOK.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatorów.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator

08.11.2018

28.09.2018

Zapraszamy na zajęcia w GOK

11.07.2018

Komunikat z XXI Turnieju Gmin "Miedzy nami sąsiadami"-Horodło 2018


8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Horodle odbył się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami”.
Do rywalizacji przystąpiło 7 gmin, tj. Leśniowice, Kamień, Dorohusk , Żmudź, Wojsławice,Białopole oraz gospodarze Gmina Horodło.
Tradycyjnie Wójt Gminy Horodło przywitał wszystkich uczestników oraz gości zaproszonych.
W dalszej kolejności Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił program, zarówno turnieju, jak i innych atrakcji kulturalnych, a także szczegółowo zasady i kolejność odbywania konkurencji turniejowych tj:
• Konkurencje nie uwzględnione w punktacji ogólnej (prezentacja dorobku kulturalnego gmin),
• Konkurencje uwzględnione w punktacji ogólnej, konkursy: „Szynka pieczona w cieście.”, „Płaskorzeźba „Herb Horodła”, „BHP w rolnictwie”, sportowe, dla młodzieży, wyścigi rzędów, bieg płetwonurków, wykopki czas zacząć, StrongMan, przeciąganie liny, zawody strażackie, zawody wędkarskie i dojenie sztucznej krowy
Występy gmin i kolejność udziału w poszczególnych konkurencjach odbyły się według przeprowadzonego wcześniej losowania.
Wyniki poszczególnych konkurencji :
Prezentacja dorobku kulturalnego gmin:
1 miejsce – Gmina Horodło
2 miejsce - Gmina Wojsławice
3 miejsce -Gmina Kamień
4 miejsce – Gmina Białopole
5 miejsce – Gmina Żmudź
6 miejsce – Gmina Dorohusk
7 miejsce – Gmina Leśniowice
„Szynka pieczona w cieście.”
1 miejsce : Regina Iwan – Gmina Horodło
2 miejsce :Teresa Prokop - Gmina Leśniowice
3 miejsce: Justyna Łacińska- Gmina Dorohusk
4 miejsce :Stanisława Jarosz – Gmina Żmudź
5 miejsce :Dariusz Mendel- Gmina Kamień
6 miejsce: Joanna Skiba – Gmina Wojsławice
7 miejsce Jolanta Ciszewska – Gmina Białopole
„Płaskorzeźba „Herb Horodła”

04.10.2017

Zapraszamy na zajęcia plastyczne

24.07.2017

04.11.2016

PROTOKÓŁ
Z ELIMINACJI GMINNYCH 20 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,, QUO VADIS - dokąd idziesz,jaką drogą,w jakim celu.”
ODBYTEGO W DNIU 04. 11 2016 R.

08.09.2016

I TURNIEJ SOŁECTW GMINY HORODŁO

26.07.2016

25.07.2016

KOMUNIKAT
Z POWIATOWEGO NADBUŻAŃSKIEGO JARMARKU KULINARNEGO w Horodle w dniu 24.07.2016 r

18.07.2016

30.05.2016

Nauka gry na gitarze

06.05.2016

KONKURS NA OGRÓDEK PRZYDOMOWY

04.05.2016

Komunikat z X Gminnego Majowego Turnieju Piłki Nożnej

 Komunikat
z X Gminnego Majowego Turnieju Piłki Nożnej
odbytego w dniu 03.05.2016 r.w Horodle

13.04.2016

Komunikat z Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

12.01.2016

Komunikat z 24 Fianału WOŚP

Sztab przy Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle zebrał łącznie kwotę 5 603,56 zł.

05.11.2015

Eliminacje gminne 19 Jesienneg Konkursu Recytatorskiego

4 listopada br w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbyły się gminne eliminacje 19 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego ph." Świat  jest  teatrem ". Komisja konkursowa po przesłuchaniu 11 recytatorowów nominowała na eliminacje powiatowe do Trzeszczan następujących wykonawców:

26.08.2015

Dożynki Parafialno-Gminne w Hrebennem

W dniu 23 sierpnia 2015 roku w Hrebennem gm. Horodło odbyły się Dożynki Parafialno-Gminne. Funkcje Starostów dożynek zaszczytnie pełnili: Pani Zofia Lipniewska ze Strzyżowa i Pan Tomasz Niedźwiedź z Hrebennego . Po Mszy Świętej otwarto i poświęcono odrestaurowany budynek po byłej szkole,gdzie obecnie znajdować się będzie Świetlica Wiejska .Wójt Gminy Horodło Pan Krzysztof Bożek w asyście dr Stanisława Misztala – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego wręczył odznaczenia 'Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” Panom :Pawłowi Augustynkowi – Radnemu Powiatu Hrubieszowskiego oraz Dariuszowi Tuzowi – Radnemu Rady Gminy Horodło.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zgłoszono 13 wieńców.
W kategorii wieniec tradycyjny czołowe miejsca zdobyły :

13.08.2015

DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE - HREBENNE 23.08.2015

20.07.2015

KOMUNIKAT
Z POWIATOWEGO NADBUŻAŃSKIEGO JARMARKU KULINARNEGO w Horodle w dniu 19.07.2015 r.

07.07.2015

Było wspaniale,była zabawa,a wszystko dzięki wsparciu Cukrowni"Strzyżów",która nas obdarowała!

27.04.2015

Jubileusz 25 -lecia GOK

02.02.2015

Zabawa choinkowa Klubu Seniora z Łuszkowa

w sobotę 31 stycznia br. Klub Seniora zorganizował zabawę choinkową w Świetlicy Wiejskiej w Łuszkowie. W uroczystości uczestniczył p.Marek Lawiński - Radny Rady Gminy Horodło wraz z małżonką,zaprzyjaźniony Klub Seniora z Ostrówka oraz znajomi i przyjaciele  Seniorów.

23.01.2015

22.07.2014

Komunikat z Powiatowego Nadbużańskiego Jarmarku Kulinarnego

13.01.2014

Komunikat z naszego Sztabu WOŚP

07.11.2013

17 Jesienny Konkurs Recytatorski

W dniu 07.11.2013 r. odbyły  się eliminacje gminne 17 Jesiennego

21.08.2013

Przed obchodami 600 rocznicy Unii

23.07.2013

Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny-2013

10.12.2012

30.07.2012

Promocja tomiku poezji Kazimierza Jana Dejera

24.07.2012

Powiatowy Nadbużański Jarmar Kulinarny -2012

24.11.2011

Eliminacje gminne Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

30.08.2011

DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE W BEREŻNICY

26.07.2011

Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny

Awers "5 Dukatów Horodelskich"
Awers "5 Dukatów Horodelskich"
20.07.2011

5 Dukatów Horodelskich w obiegu

Laureaci konkursu                                                    z córkami śp. Wiery Kucharskiej
Laureaci konkursu z córkami śp. Wiery Kucharskiej
11.07.2011

Popołudnie z poezją "Szukamy ziarenek miłości"